ලොකයේ විශාලතම ගුවන් යානය

Posted: July 27, 2014 in ෴ගගන දැණුම෴

ඔබ මිට පෙර අසා ඈත එයාබස් A-380 ගුවන් යානය, ලොකයේ විශාලම මගී ප්‍රවාහන ගුවන් යානය මිස ලොකයේ ඇති විශාලම ගුවන් යානය නොවන බව.එම වාර්තාවට හිමිකම් කියන්නේ AN-225 රුසියාවේ නිෂ්පාදිත දැවැන්තයාය.එය ලොව ඇති බරින් වැඩිම ගුවන් යානයද වේ.1988 වසරේ දී සෝවියට් දේශයේ අහ්‍යවකාශ වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස මේ ගුවන් යානය නිපදවන ලදී.මෙහි මුලිකම බලාපොරොත්තුව වුයේ සෝවියට් දේශය විසින් නිපදවනු ලබන ෂටල යානා (ඇමෙරිකාවේ ෂටල යානා හා සමාන) වන ”බුරාන්” යානා ප්‍රවාහනය කිරීමටයි.එහෙත් රුසියානු ෂටල යානා ව්‍යපෘතිය සෝවියට් දේශය බිදවැටීමත් සමග ඇනහිටි බැවින් වසර කීපයක විරාමයකින් පසුව 1994 දී යානා පොදු භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය පිණිස යොදවන ලදී.මෙතෙක් නිපදව ඇත්තේ AN-225 වර්ගයේ යානා එකක් වන අතර දෙවැන්න 2015 දී පමණ සේවයට එක කිරීමට අපේක්ෂා කරයි.

 

 1. පියාපත් අතර දුර : 88 m
 2. දිග : 84 m
 3. බර : 285,000 kg
 4. පරාසය : 15,400 km
 5. නිෂ්පාදිත සමාගම: Antonov
 6. එකක පිරිවැය : 200,000,000–250,000,000 USD (2013)
 7. එඉජින් වර්ගය : Progress D-18T
  1307322
  http---signatures.mylivesignature.com-54492-239-14B8838703AC9BC64A05CFAF7FBD566D
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s