ප්‍රවේණියට බලපාන්නේ ප්‍රවෙණියවත් අධ්‍යාපනයවත් නො වෙයි

Posted: September 7, 2014 in ෴''විදැස''විශ්වය සගවාගත් තතු෴

Strong Brain

 

 

බුද්ධිමත් බව කෙරෙහි වැඩියෙම් ම බලපාන්නේ ප්‍රවේණිය ද? නොඑසේ නම් අධ්‍යාපනය ද? නැහැ.මේ දෙකම නොවෙයි ,සෞඛ්‍යයයි.එසේ කියන්නේ නිව් මෙක්සිකෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ ක්‍රිරිස්ටෝපර් එපිග්.”සෞඛ්‍යය යහපත්ව තබා ගතහොත් තමයි  අපට රෝග වලින් මිදෙන්නට හැකිවන්නේ.රෝග වලින් ගැලවී සිටින තරමට තමයි ඔබේ මොළය දියුණු වන්නේ.ඒ නිසා අධ්‍යාපනය හා ප්‍රවේණිය යන සාධක වලට වඩා සෞඛ්‍යය වැදගත්”විශේෂයෙන් ම අසාදන රෝගවලට ගොදුරු වීම නිසා මොලයේ වර්ධනයට හානිකර බලපෑම් සිදුවන බව ඔහු පෙන්නවා දෙනවා.කුඩා දරුවන්ගේ මොළයේ ක්‍රියාකාරිත්වයට විශාල ශක්ති ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යවනවා.රෝගයක් මගින් මෙම ශක්තිය විනාශ කළහොත් එය සෘජුව ම මොලයේ වර්ධනය පහල යාමට බලපානවා.

 

විදුසර ඇසුරින්

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s