කොසොල් රජු දුටු සිහින 16 ය

Posted: September 9, 2014 in සරණක් සොයා ෴

තුන්වන සිහිනය

කොසොල් රජතුමා:

”භාග්‍යවතුන් වහන්ස,ඊළඟට මම දැක්කා තමන්ගෙන් එදිනම ඉපදුණු වහුපටියාගෙන් මහා වැස්සිය කිරි බොනවා!.මේ වගේ දෙයක් වෙන්න පුලුවනිද? ස්වාමිනි!!

බුදුන් වහන්සේ:

”මහා රජතුමනි,මේ හිනයෙන් කියවෙන්නේ අනාගතයේ දු දරුවෝ දෙමාපියන්ට වැඩිහිටියන්ට ගරු සැලකිලි නොදක්වන බව යි.ඒ වගේම දෙමාපියන්ට තම දරුවන් ලඟ දාසයන් මෙන් මෙහෙවර කොට ඔවුන්ගෙන් යැපෙන්නට සිදුවෙනවා.තමන්ට එහෙම උදවු කරන්නේ නැතිනම් දරුවන් තම මහළු දෙමාපියන්ට සලකන්නෙත් නැහැ.එකයි මේ සිහිනයේ අනාගත ප්‍රතිඵලය.

 

3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s